Tautininkų Sąjunga – Politinė Partija

Tautininkų Sąjunga – tai yra dešiniųjų pažiūrų politinė partija, kuri ypatingai akcentuoja tautiškumą ir valstybingumą. Jos pagrindinis veiklos principas – laikytis esminių nekintamų vertybinių krypčių, kurios formuoja tautininkų ilgalaikę strategiją, politinius tikslus ir kasdienius uždavinius. Šių laikų Tautininkų Sąjunga yra kaip politinė jėga, kuri perėmė iš savo pirmtakų laiko patikrintus principus ir vertybes. Ji propaguoja šiuolaikinį tautiškumą, kūrybiškai interpretuojant geriausius tautininkų politinių pažiūrų aspektus.

Tautininkų Sąjungos įkūrimas ir veiklos istorija:

Pirmoji Tautininkų krypties politinė grupė buvo įkurta Jono Basanavičiaus dar 1905 m. lapkričio 27 d. Ji vadinosi Tautiškoji lietuvių demokratų partija. Vėliau 1916 m. kovo 4 d. tautinės idėjos reiškėjai, tokie kaip: Juozas Kubilius, Liudas Noreika, Juozas Tumas-Vaižgantas ir kiti, įkūrė Tautos pažangos partiją. Ji savo veiklą vykdė Lietuvoje ir turėjo nemažos įtakos Lietuvos Tarybos veiklai. 1924-ais metais buvo įkurta Lietuvių tautininkų sąjunga, kuri Lietuvą valdė 1926 – 1940 metais, iki Antrojo pasaulinio karo. Nors šios sąjungos prieškarinė veikla buvo vertinama įvairiai, tačiau jos veikla buvo svarbi. O tai reiškia, kad iki šiol pagrindiniai pirmosios nepriklausomos Lietuvos Respublikos pasiekimai yra siejami su šios partijos valdymu.

Prasidėjus įvairiems judėjimams už Lietuvos valstybės nepriklausomybę, 1989 metais Lietuvių tautininkų sąjunga savo veiklą taip pat atnaujino. 2008 m. Lietuvių tautininkų sąjunga prisijungė prie Tėvynės Sąjungos politinės partijos. TS–LKD vadovybė vykdė kraštutinių liberalų politiką ir sistemingai pažeidinėjo LTS ir TS jungimosi sutarties nuostatas ir deklaracijoje išdėstytus principus, todėl ginant tautininkų vertybes iš TS-LKD buvo pašalinti tautininkų vadovai. 2011 m. birželio 19 d. Vilniuje vyko TS-LKD Tautininkų frakcijos konferencija, kurios metu daugiau kaip 2/3 Konferencijos delegatų priėmė sprendimą panaikinti Tautininkų frakciją TS–LKD partijoje. Nuo to laiko Tautininkų sąjunga pradėjo, kaip savarankiškos politinės partijos, atkūrimo darbą.

Pagrindinės Tautininkų Sąjungos nuostatos:

  1. Tęsti tautininkų politinės šakos tradiciją bei pritaikyti ją naujoms istorinėms sąlygoms.
  2. Tikėti aukščiausiomis lietuvybės vertybėmis, už kurias kovojo Lietuvos kartų kartos ir jos gynėjai aukojo savo gyvybes.
  3. Mokytis iš praeities, kaupiant valstybinę išmintį ir valią, pritaikyti šiuolaikines idėjas ir žinias, tokiu būdu stiprinant konstitucinius valstybės pagrindus ir tobulinant demokratijos sistemą.
  4. Susirūpinti dėl pavojaus lietuvių tautos gyvybingumui, kuriam įtakos turi atvirumas išorės poveikiams ir didelė emigracija.
  5. Suprasti, kad tautiškumo puoselėjimas yra itin svarbus Lietuvos ateičiai globalizmo amžiuje, o lietuvių bei baltiškoji kultūra gali ir turi atlikti reikšmingą bei savarankišką vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje.
  6. Skatinti kuo platesnį politinį bendradarbiavimą, siekiant įveikti pilietinę suirutę ir vidinį susipriešinimą Lietuvoje, ir tokiu būdu rasti tinkamus sprendimus tiems naujiems iššūkiams, kuriuos kelia istorija.
  7. Sustiprinti kūrybines tautos galias bei užtikrinti gyvenimo kokybės augimą.